مجموعه چشم نظر

مجموعه نگاه یا چشم نظر 

ظروف بینظر دستساز با نقوش زیرلعابی و طرح چشم نظر یا چشم زخم که از دیرباز در فرهنگ ملل جای گرفته است.

قسمتهای طلایی کارها لعاب طلا با عیار ۱۲ میباشد که جلوه خاصی به ظروف بخشیده است. بدلیل کوره رفتن کارها، تماما قابل شستشو و کاملا مصرفی میباشند.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی